• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

BİR KLİMA MACERASI
#21
Sayın Dostlar,

Üzülmeyiniz ve dahi merak etmeyiniz. Sonu kötü biten bir durum mevcut değil..Hatta; yaptığımız tercihte, büyük bir memnuniyet söz konusu!.
Şüphesiz, bu maceranın son bölümünü de yazacağız.Bu bizim için, bir vefa ve ahlâk borcudur.

S a y g ı l a r ı m l a.

#22
Sizin adınıza memnun oldum. Umarım uzun yıllar memnuniyetiniz devam eder. 

#23
Sayın dostlar,
Klimanın montajı  4 Şubat 2015 tarihinde yapıldı.Servis  hiç acele etmeden, kurallarına uygun şekilde çalıştı.30 dakika kadar vakumlama yapıldı ve gerekli testler uygulandı.İş bitiminde, özenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettim. Allah'a (C.C) şükür, her şey "Zenith" saati gibi çalıştı.
Bununla beraber,forumlarda CARRİER klimaların en fazla ses probleminden şikayetçi olunduğundan,doğrusu montajdan önce ben de tedirgin idim.Dolayısıyla, tedbir niteliğinde bir "B" planı yapmışdım.Bu amaçla; dış ünitenin konulacağı (L) şeklindeki askı ayaklarının duvara temas edecek kısmının şablonunu çıkarmış,bunu ayakkabı tabanlarında kullanılan sert yapılı (3-4 mm kalınlığında) lastik üzerine uygulayarak kesmiş ve gerekli delikleri  açmış idim.Montaj sırasında bunları, duvara  "Bali" ile yapıştırıp,üzerine (L) şeklindeki askı kolunu monte ettirdim.Böylece,dış ünite askılarının duvarla direk teması kesilmiş, olası titreşimlerin duvara geçerek ses yapması önlenmiş oldu.
Karşılaşmam muhtemel  ses sorununa karşı,ikinci bir projem daha vardı!.Sorun çıkarsa, dış üniteyi akustik bir dolap içine almak...Bu amaçla da bazı incelemelerde bulunmuş ve imalâtını gerçekleştirmiş idim.Klimanın dış kartonu kaliteli bir malzemeden yapılmış olduğundan, bunu değerlendirmeye karar vermiş ve bunu dış ünitenin yapısına uygun şekilde biçimlendirmiş idim.Dış ünitenin açık yerlerinin kapamamasına dikkat ederek, içini (hava sirkilasyononu engellemeyecek şekilde) 5-6 mm kalınlığında akustik sünger ile keza dışını da duvar kağıdı ve yapışkan şeffaf naylon ile kaplamıştım.Böylece, dış ünitenin üstüne istenirse konulup,istenmez ise alınacak şekilde (seyyar) bir ses yalıtım dolabı hazır duruma getirmiştim.
Montajdan önce hazır ettiğim bu dolabın ne derece işe yaradığını,klimanın hizmete girmesinden sonra test etme imkanı buldum.Açık söylemek gerekirse, bunun çok işe yaradığını söyleyemem.Sesin azalmasında pek faydası  olmamakla birlikte,gerek Güneş ışınlarının dış ünite üstüne düşmesini, gerekse kısmen de tozu engellediğinden, geçici olarak bunu dış ünitenin üstüne koydum.
Klima Forumu
Klima Forumu
Klima Forumu
Klima Forumu
Klima Forumu
Klima Forumu

15.03.2015 tarihinde, saat 01.30' da bir ses ölçümü yapma imkanım oldu.Buna göre; dış ünite ağzında ses gücü 60 DB, 1 metre uzağında 45 DB, iç ünite ağzında ses gücü 35 DB, 2-3 metre uzağında 30-32 DB civarında ölçüldü.Bu sırada klima, 24C dereceye ve "otomatik" moda ayarlı idi.Klimanın 1 kW'nın üstünde çalışması sırasında,dış fan sesi gerçekten biraz yüksek olmaktadır.Ancak kısa süre sonra,makina kendini kısmakta, 600-700 watt' dan sonra fan sesi rahatsızlık vermeyen makul bir seviyeye inmektedir.İç ünite sesi de kabul edilebilir seviyededir.Kısaca; klimada bana göre rahatsız edecek boyutta bir ses sorunu yoktur.Bu konudaki şikayetlerin büyük bir kısmının, montaj sırasında servis tarafından yapılan hatalardan kaynaklandığını düşünüyorum.
Sayın dostlar,klima hakkında bu güne kadar edindiğim düşünceleri,aslında şimdiye kadar yazmam gerekirdi.Ancak, klimayı sıcak aylarda da kullanarak edindiğim intibaları ve verileri sizlere aktarmak istedim.Soğuk aylarda, klimanın ısıtma özellikleri gösteren bazı testleri,
"Isıtmada Klima Tüketimi" konu başlıklı yazının 4ncü sayfasındaki 10.02.2015 yazım ile devamındaki yazılarımda okuyabilirler.Bir fikir vermesi açısından 10.02.2015 , 12.02.2015, 22.03.2015 tarihli yazılarımın bir örneğini aşağıda zikrediyorum.
----------------------
"10-02-2015, 01:15
Yalıtımı iyi yapılmış, 30m2'lik bir odada; 53UQV 035H model, CARRİER marka klimanın 9 Şubat 2015 tarihinde yapılan test çalışmasına ait veriler.
Dış ortam ısısı: 12C , iç ısı: 17.5C, dış ortam nemi:%53
Klima saat 10'da çalıştırıldı ve fasılasız saat 24'de kadar (yani 15 saat süreyle) çalıştırıldı.
Klima 22C dereceye ve "otomatik" moda ayarlı idi.Klima 15 saatlik çalışma süresi sonunda, 3.5 kW enerji harcadı.
Akşam saat 19'dan sonra,dış sıcaklık 8C derece,nem ise %65 idi.
Not: Ölçümlerde,"Trotec" marka enerji ölçüm çihazı ile "Elitech" marka ısı-nem ölçme aleti kullanılmıştır.
S a y g ı l a r ı m l a."
------------------------
"12-02-2015, 01:15
53UQV 035H model, CARRİER marka klimanın, 11 Şubat 2015 tarihinde yapılan test sonuçları:
Klima yine 15 saat süre görev yaptı ve toplam olarak 3.86 kW elektrik harcadı.
Klima önce "otomatik fan"da ve bu defa ısısı  23C dereceye ayarlanarak, 9 saat süre ile çalıştırıldı.Bu zaman içinde, 2.3 kW'lık enerji harcandı.Bir saatlik ortalama enerji sarfiyatı, 255 watt civarında oldu.
Bu sırada,odanın en uzak noktasında sıcaklık 23.5C derece,aynı mahalde yerden 20 cm yükseklikte ise 22-22.5C derece idi.
8 saat dolunca,klima sıcaklığı 24C dereceye yükseltildi.Aynı fan modunda 6 saat daha çalıştırıldı.Bu zaman süresince,1.56 kW enerji tüketildi.Bir saatlik ortalama miktar 260 watt oldu.Bu ayarda iç sıcaklık 24C, yerden 20 cm yukarıda ise 23C civarında bulunuyordu.
Testin başladığı saatlerde; iç sıcaklık 17C, iç nem %46, dış sıcaklık 7C, dış nem %65 idi.
Test sırasında; saat 13'de dış sıcaklık 8C, dış nem %69,
                   saat 19'da dış sıcaklık 7C, dış nem %65,
                   saat 23'de dış sıcaklık 7C, dış nem %68, idi.
25C derece ve daha yukarı sıcaklıklarda başka inceleme yapmayı düşünmüyorum! Zira; yukarıdaki test sırasında sıcaktan bunaldım ve terledim.Benden şimdilik bu kadar..
S a y g ı l a r ı m l a."
------------------------
22.03.2015 tarihinde saat  14.30' da yapılan ısı ölçümünde; ağız sıcaklığı 57.5 C dereceyi gördü.Bu sırada dış sıcaklık  9 C derece, dış nem %54 idi.
-------------------------
-------------------------
Klimanın soğutma özeliğine gelince;
Ortalama sıcaklığın 26 C derece olduğu Mayıs ve Haziran aylarının muhtelif günlerinde  (11 gün süre ile) klimayı test ettim.Klima 25 C'de ve "otomatik" modda,toplam olarak 132 saat çalıştırıldı.Klima bu süre içinde 21.1 kW enerji harcadı.Yani bir saatte ortalama 160 watt enerji sarf etti.
Havaların biraz daha sıcak olduğu Temmuz ayında da testleri devam ettirdim.Bazı örnekler vermem gerekirse:
----------
5 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 26.5 C, nem: %57 , 12 saat 15 dakika çalıştı ve 2 kW enerji harcadı.(Bir saatte 170 watt civarı).
----------
6 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 26.9 C, nem: 57,  14.5 saat çalıştı ve 2.7 kW enerji harcadı.(Bir saatte 186 watt civarı).
-----------
7 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 27.2 C, nem: %59 ,  11 saat çalıştı ve 2.3 kW enerji harcadı.(Bir saatte 209 watt civarı).
-----------
8 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 28 C, nem: %59 , 15 saat çalıştı ve 3.5 kW enerji harcadı.(Bir saatte 233 watt civarı).
-----------
10 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 29C, nem: %55 , 17.5 saat çalıştı ve 5 kW enerji harcadı.(Bir saatte 285 watt civarı ).

Not: Yukarıdaki beş günlük süre içinde klima sıcaklğı 25C' ye, ve "otomatik" moda ayarlı olarak çalışmıştır.
---------
11 Temmuz 2015 tarihinde ;
Oda sıcaklığı: 29 C, nem: %56 , 12 saat çalıştı ve 2.6 kW enerji harcadı.(Bir saatte 216 watt civarı).
---------
12 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 27.3 C, nem: %53 , 7.5 saat çalıştı ve 1.1 kW enerji harcadı.(Bir saatte 147 watt civarı).
Not: Yukarıdaki iki günlük ölçüm,klima 26 C'ye ve "otomatik" moda ayarlı iken yapılmıştır.
---------
13 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 27.5 C,nem: % 53 , 8.5 saat çalıştı ve 1.6 kW enerji harcadı.(Bir saatte 188 watt civarı).
---------
15 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı: 28 C, nem: %53, 11.5 saat çalıştı ve 2.6 kW enerji harcadı.(Bir saatte 226 watt civarı).
Not: Yukarıdaki iki günlük test klima sıcaklığı 25 C'ye ve "otomatik" moda ayarlı iken yapılmıştır.
---------

Görüleceği üzere; klima soğutma işlevini yerine getirirken,oldukça makul sayılabilecek bir enerji kullanmaktadır.Gerçi; bölgemizde bu sene havalar, şu ana kadar pek sıcak olmamıştır.Ama klimanın enerji sarf miktarı, yine de iyi seviyelerdedir.
Bütün bu rakamlar; klimanın gerek ısıtma,gerekse soğutma esnasında çok az enerji kullanarak çalıştığını göstermektedir.Bunun en önemli sebebi; şüphesiz , klimanın kurulu bulunduğu odanın özelliğidir ( bunlar yukarıda anlatılmıştır).
Klimayı almadan önce yaptığım incelemelerde,klimanın daha çok "minumum" ve "nominal"
değerler arasında çalışacağını belirlemiştim.Kurulumdan sonra yapılan tesbitler de,bunu teyid etmiştir.
CARRİER marka, 53UQV-035H model klimanın katolog bilgilerine göre;
SOĞUTMADA
Kapasitesi                         3.50 ( 1.10 - 4.00 ) kW
Güç tüketimi                    1.09 (0.26 - 1.35 ) kW
SEER                                  6.10
Yıllık elektrik tüketimi   198kW/yıl
Enerji verim sınıfı             A + +
ISITMADA
Kapasite                             4.20 ( 0.90 - 5.00 ) kW
Güç tüketimi                      1.15 ( 0.18 - 1.50 ) kW
SCOP                                    3.80
Yıllık elektrik tüketimi       1077 kW/yıl
Enerji verim sınıfı                A
Klimaların alt kapasitelerdeki verimliliği çok önemlidir.Veriler tetkik edildiğinde; bu klima "minumum" ile "nominal" kapasite değerleri arasında çalışacak bir ortama konulduğunda iyi bir enerji verimlilik oranında çalışacaktır.Diğer bir deyişle,klimanın kurulacağı ortamın soğutma ihtiyacı, "nominal" soğutma kapasitesi için gereken, güç tüketimi olan 1.09 kW ile "minumum" güç tüketimi olan 0.26 kW arasında çalışmasını sağlayan bir yere kurulur ise,güzel bir performans ile çalışacaktır.Örneğin, "minumum"da EER değeri 4.23 olacaktır (1.10:0.26=4.23). Bu rakam yukarıda muyeyesesi yapılan klima modelleri içinde en yüksek olanıdır.                                                   Bu da kısık çalışma sırasında,enerji verimlilik oranının düşmediğini,tersine yükseldiğini göstermektedir.Yani,klimanın kısık çalışma esnasındaki verimlilik oranı, "nominal" değerden hesaplanan EER değerinden çok daha yüksektir.
"Nominal" değerin üstünde güç harcamasını gerektiren ortamlarda ise, bu model klima fazla enerji harcayacaktır.Şöyle ki; 4 kW soğutmaya ihtiyaç duyulan ortamda,enerji verimlilik oranı 4:1.35= 2.96' ya düşecektir.Yani bu halde sistem, soğutmada © sınıfı bir klima gibi harcama yapacaktır.Isıtmada ise; bu değer (5 kW ' lık yerde) 5 : 1.50 = 3.33 olur.Yani enerji verimlilik oranı © sınıfı klimaya benzer duruma gelecektir.
Bunlardan çıkan anlam şudur; bu klima,soğutmada 3.5kW, ısıtmada 4.20 kW 'nın üstünde enerji gerektiren mahallerde çalıştırılır ise fazla enerji harcayacaktır.Bu nedenle, klima seçerken ve kapasitesini belirlerken, öncelikle mekanın soğutma ve ısıtma ihtiyacının belirlenmesi,buna uygun enerji  verimlilik oranı yüksek marka/modelin seçilmesi çok önemlidir.
Açıklandığı üzere; bu klimanın performans değerleri, benim ihtiyaçlarımı (az enerji kullanarak) yüksek verimlilikle karşılayacak özelliktedir.Bu klima uygun ortama kurulduğu takdirde, F/P açısından klima almak isteyenler için mükemmel bir seçim olacaktır kanâatindeyim.
CARRİER klimalara, biraz haksızlık yapıldığını ve bunların lâyık oldukları yerde olmadıklarını düşünüyorum.Piyasada bu özelliklere haiz olup, bu fiyata satılan fazla klima olduğunu da sanmıyorum.Gerçi bir  atasözünde; "altın yerde paslanmaz,taş yağmurdan ıslanmaz" der ama,günüzde insanlar yazılanlardan ziyadesiyle etkilenmektedirler.Dolayısıyla, insanlara doğru bilgi vermek vicdani bir sorumluluktur.
Bir klima uzmanı olan ve CARRİER klimaların testlerini bizzat yapıp, sonuçlarından övgü ile bahseden sayın "kocausta" nick'li şahıs ile sayın "mbirol"nick'li ( bu forumdaki üstadın) tartışmaya varan değerlendirmelerini "Donanım Haber" de mutlaka okumanızı öneririm.
http://forum.donanimhaber.com/m_50930932/tm.htm
Bir zamanlar Donanım Haber forumlarında münakaşası çok yapılan PAM ve PWM özelliklerinin CARRİER klimalarda bulunduğunu, en yetkili kişisi, tarafıma yazdığı yazı da doğrulamış bulunmaktadır.Bu arada, bunu  da bildirmek isterim.
Sayın dostlar, kullanılacak klima, mekânın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.Klimaların kapasiteleri iç ve dış sıcaklığa bağlıdır.Bu nedenle,hangi klima kapasitesinin ihtiyaca uygun olduğu tespit edilirken; nominal değer + klimanın kullanılacağı mekân + bu mekânın bulunduğu yerdeki iklim şartlarının, iç ve dış ortamda oluşturduğu sıcaklık değerleri, gibi bazı faktörlerin mutlaka göz önüne alınması gerekir.
Bu iş bilgi gerektirir.Dolayısı ile ya işi bilen ve doğruları söyleyen birinden yardım alınması, ya da çok okuyup araştırarak bilgi sahibi olunması uygun olacaktır.
Kartaca'lı general Hannibal (Anibal), çok soğuk bir kış mevsiminde filleri ve ordusu ile Alp dağlarını aşarken,umutsuzluğa kapılan komutanlarına şöyle demiş:
"AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM" ( Ya bir yol bulacağız,ya bir yol yapacağız )
Biz klima alırken,kendi yolumuzu yapanlardan olduk.Haliyle bu bizi yordu. Ama sonuç çok iyi oldu.Biz de istedik ki,öğrendiklerimiz çöpe gitmesin,bir işe yarasın.
Bu nedenle, "VERBA VOLANT,SCRİPTA MANENT" (sözler ucucu,yazılar kalıcıdır.) çağrısına uyarak bir şeyler karalamaya çalıştık...
Bu fakıyr'ın dâhi hataları affola...  
Sayın dostlar, bu vesile  bayramınızı da kutlarım.

S a y g ı l a r ı m l a

#24
Selamlar öncelikle hayırlı olsun.

Klima için yapılan kaplamın arka kısmında hava girişi yok mu ?  
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
193∞

#25
Yazınız süper,klima dış kabin mükemmel.İncelemenizdeki detaylar harika..Elinize kolunuza sağlık..

Birde ben kendimi kıl diye tanımlardım.Yok ben ,çok az ,ucundan acık kılmışım... M08

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#26
(17/07/2015, 11:02)Aseuz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar öncelikle hayırlı olsun.

Klima için yapılan kaplamın arka kısmında hava girişi yok mu ?  

Hocam tasarım harika..Arka kısım tam açık.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#27
Sayın  Dostlar,

Yukarıdaki yazımızın kaleme alınmasından sonra, yaşadığımız çok sıcak aylarda da testlere devam edilmiştir. Sonuçlar aşağıdadır;

19 Temmuz  2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 28 C , nem: %60,  14 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 178 watt harcadı.
20 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 28 C , nem: %61 , 9.5 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 179 watt harcadı.
21 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 28.5 C , nem : %62 , 15 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 200  watt harcadı.
22 temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı 29 C , nem : % 68 , 15 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 174 watt harcadı.
23 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı:  29.5 C , nem : % 14 saat çalıştı ve bir  saatte ortalama 200 watt harcadı.
24 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 29 C , nem : % 63 , 13 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 246 watt harcadı.
25 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 29.5 C , nem : % 67 ,11 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 254 watt harcadı.
26 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 29.5 C , nem : %66 , 14 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 250 Watt harcadı.
27 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 29.5 C, nem : %64 , 13 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 253 watt harcadı.
28 Temmuz 2015 tarihinde;
Oda sıcaklığı : 31 C , nem : % 68 , 14.5 saat çalıştı ve bir saatte ortalama 314 watt harcadı.
Not: Yukarıdaki testler yapılırken klima sıcaklığı 26 C' ye ve "otomatik" moda ayarlı idi.
-----------------------------------------------------------
Klima , 1 - 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında fasılasız 360 saat (15 gün X 24 saat =360) çalıştı ve 76.6 kW enerji tüketti.  
76.6 kW  :  360 saat  =  213 watt. (Yaklaşık bir saatte harcanan enerji).
76.6 kW  X 0.4 lira  = 30.6 lira.  ( 15 günde harcanan enerjinin parasal değeri ).

Not: Bu 15 günlük süre içinde,klima  26 C 'ye ayarlı , "otomatik"  fanda  ve  "eco"  modunda çalıştı.Bu süreler içinde oda sıcaklığı  25.8 C - 26.8 C 'ler arasında oldu.
-----------------------------------------------------------
Sanıyorum ki,  bütün bu incelemeler; CARRİER 53UQV035H model klima hakkında fikir edinmek için yeterlidir.
Aslında,yazının bu bölümünü yayınlamayı düşünmüyordum.Fakat, detaylı bilginin tüketicinin doğru ürün seçimine, daha fazla yardımcı olacağını düşündüm.
Bununla birlikte;  yazımız,  " 32 kısım tekmili birden" dizisine  dönüşmeden, buna son verme zamanı da artık gelmiştir.
Kanâatimce, klima almayı  düşünen dostlar için, yukarıda bazı faydalı bilgiler verebildik.Ancak sizlere rehber olabilecek şu iki ata sözünü, son söz olarak yazmadan edemeyeceğim..
SON  SÖZ :  " Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde olur ".
                   " Her söze inanan, ormanı taşlar ".

Allah'a (C.C) emanet olunuz.

S a y g ı l a r ı m l a.

#28


Merhaba arkadaslar forumda ilk mesaj deneyimim hatam olursa simdiden affola, bende toshiba ras 10 s3kv kullanicisiyim, dis unite sesinden bende komsumda rahatsiziz. Ayni modelin 18 ligini kullaniyorum inanin calistigi belli olmuyor. Servis bu ses icin 2 kez dis unite degisimi yapti ama ses ayni ses. Serviste artik bu modeller boyle diyor. 18 ligi gosterince susup kaliyorlar ama elimizden basbaska birsey gelmez diyorlar. Katalog ses degerleri ayni kagit uzerinde. Cep telefonuyla olctugum desibel degerleri 60 65 dsb arasi. Arkadaslar ses sizcede anormalmi yoksa benmi hassasim?

#29
Sesler gerçekten de çok garip. Ses rahatsızlığı duyduk ama bu derece değil. Arç, Vest, DD eski on off makinelerde bile ses şikayeti var,ama bu derece değil. İlginç. Normal değil bu ses. Servis ne diyor taktıkları bu serinin hepsinde mi varmış bu ses. 

 Bence bu video yu Alarko ve Toshiba ya atın, nasıl bir  yorum gelecek. Toshiba skv seri lerinde ses şikayeti çok oluyor ama bu derece değil. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#30
Icimi rahatlattiniz bende degil makinada sorun var demekki. Servisin dedigi bu sekilde sanirim basindan savmak icin hepsinde ses var  diyor. Dediginiz gibi alarkoya mail attim, sikayet var sitesinide video ile birlikte sikayetiki belirttim. Bakalim sonuc ne olacsk

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: