• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

BİR KLİMA MACERASI
#1
-  B İ R   K L İ M A   M A C E R A S I  -

Bu macera yaklaşık 15 sene önce başladı.O zamanlar; kat kaloriferi aldığım bir ticarethaneden, bir adet de ...........marka, duvar tipi klima almış idim.Müessesenin sahibi;yüksek tahsil yapmış,eğitimli bir kimse idi.Montaj işlemini sorduğumda:
-"Abi, bizim servisimiz var,merak etme ,biz hallederiz" dedi.Biz de
-"Tamam" dedik.
Ne var yani! Siz böyle bir söze,güvensizlik gösterir miydiniz? Neticede;şahsın kimliğinin başında,"Yüksek Makinâ Mühendisi" yazıyor.Kendisinden daha önce, üç kat kaloriferi ile birlikte gerekli olan diğer parçaları almışım,iyi-kötü bir muhabbetimiz de olmuş..Böyle bir zat-ı muhtereme nasıl güvenilmez!?.
O tarihlerde henüz emekli olmamışım,işlerin peşinde koşuşturup duruyorum.Randevu alıp,bir eleman gönderdiler.Zayıf yapılı biri gelip,montaja başladı..Ancak biraz sonra gerilmeye başladım.Adamın getirdiği matkap,duvarı delemiyor! Klima malzemelerini kutulardan çıkartırken itina göstermiyor.Tornavidayı tutması dahi acemice.Neyse, kendi matkabımızı verdik,zorla duvarları deldi.İç ve dış üniteleri taktı,havşa açarak boruları birleştirdi.Sistemi çalıştırıp gitti,ama dertler meğer daha yeni başlamış,nereden bilebilirim.!
Kısa bir süre sonra,sistem randımanlı çalışmamaya başladı.Patrona söyledim,adam yeniden geldi,sitemin orasını burasını kurcalamaya başladı.Sonunda; kafamın tası attı.
Biraz sıkıştırınca; "firmada çalışan biri olduğunu,teknik eleman olmadığını,her işe gönderildiğini" söyledi.Birden yüzümün alev,alev yanmaya başladığını hissettim.Tabii ki,kovaladık gitti.Aslında şanslı imiş! on yaş daha genç halimize denk gelse,"verirdik sırtına odunu".(Kulakları çınlasın,üstad "Albani" nin bu ifadesine bayılıyorum.) Gerçi zavallının bir suçu yoktu,göndermişler o da gelmiş idi.Ama benim de bir suçum yoktu.O gitmiş günahlarından kurtulmuş, benim çilem ise henüz devam ediyordu
Evimin karşısında,klimayı ürettiren kuruluşun bir servisi vardı.Rica ettim sahibi bizzat geldi.
-"Abi, onlar korsan çalışır yetkili servis değildir" dedi.Canım daha da sıkıldı.
-"Vakumlama yaptılar mı?" diye sordu.
-"O da nedir?" dedim.
İşte ,"VAKUMLAMA" denilen olayla ilk tanışmam,böyle nahoş bir ortamda olmuştur.
Vakumlama; tabii ki,yapılmamış idi.Doğru dürüst matkabı olmayanın vakum aleti nereden olacaktı!
Servisçe yapılan kontrolde,rekordan gaz kaçtığı tespit edilip,rekorlar sıkıldı.Vakumlama yapılıp gaz ilâve edildi.
Takriben bir hafta sonra,klima yeniden arıza yaptı.Servis bu defa "kartın bozulduğunu,bu modele ait kartların voltaj oynamalarına karşı çok hassas olduğunu,benzer olaylar nedeniyle, firmanın kartları değiştirdiğini,bunu da yenisi ile değiştireceklerini " söyledi.Artık bu iş, kabak tadı vermeye başlamıştı.Şüphesiz ,bu teklifi kabul edemezdim.Kendi kendime bir belâ kuyusuna girmiştim ve buradan sağ-salim hemen çıkmam gerekiyordu.Zaman; sulh değil, savaş zamanı idi!.
Hemen ürünün,sahibi kuruluşun bölge müdürlüğüne gittim.Bölge sorumlusu olan, mühendis titr-indeki bir zat ile gayet ikna edici bir konuşmada bulundum.Sözlerime öncelikle ve kesinlikle; " ayıplı malı derhal geri alıp, paramı iade etmelerini,mal değişikliği istemediğimi" belirterek başladım.Daha sonra sözlerime, "Otuz yıllık hukukçu geçmişim ile sizi hukuken şöyle yaparım,şöyle yapmam yeterli olmaz ise, böyle de yaparım" diyerek devam ettim.Konuşma tarzım gayet ikna edici bulunmuş olacak ki,bir hafta sonra klimayı söküp götürdüler ve paramı da iade ettiler.Bir belâdan böylece kurtulmuş ve artık rahatlamıştım.
Ancak bundan sonra,bende bir "klima" fobisi oluştu! Nerede o sözcüğü duysam,yalan makinasına giren birisi gibi, kalbim hızlanmaya başlıyordu.
Yıllar böyle geçti. 2014 yılına kadar iyi-kötü idare ettik. 2014 yılı- özellikle de temmuz ayı - beni perişan etti!
O günlerde,Şeyh Galip'in dediği gibi adeta;
"Afitâb-ı Temmuz giyup, şule-i cihansûz içtük". (Temmuz Güneş'ini giyip,cihanı yakan ateşi içtik."
Velhasıl,bütün korkularımı yenip,artık bir klima almaya ve  2015 yazını bu defa,-eğer yaşar isek- tedbirli karşılamaya karar verdim.Bu fikri kabullenmek için verdiğim psikolojik mücadele,inanın uçak korkumu yenmek için gösterdiğim gayretten  az değildi.
Evet, bir hata yapmış ve kendimizi zor kurtarmış idik.Filozof Rıza Tevfik'in şu mısraları, o zamanki durumumuzu iyi ifade eder:

"Vâhdet âleminde pek hoş bulundum
Gafletle bu denî dünyayaya girdim.
Elestü bezminde sarhoş bulundum,
Kendi ikrârımla belâya girdim.

Hiç böyle aykırı revişim yoktu,
Damdan düşer gibi gelişim gelişim yoktu,
Tavuk pazarında bir işim yoktu
Yok yere halk ile kavgaya girdim.

Herkesle didindim, nefes tükettim,
Tek başıma bir sürüye yettim,
Kîl ü kale düştüm hocalık ettim.
Hak diye bir kuru da'vâya girdim.

Şeytâna uydum da hakka inandım.
Terbiyeyle fıtrat değişir sandım,
"Dünya cennet olur! " dedi;inandım.
İçinden çıkılmaz hülyâya girdim. "

Buna rağmen; macera bitmemiş, 15 yıl sonra yeniden başlamıştı!
Şimdi, soru şu idi: "Nasıl bir klima almalıyım? ".Bunun cevabı için, önce konu hakkında bilgi sahibi olmalıydım.Bu amaçla,günlerce forumlardaki yazıları okudum.Özellikle; Zart Forum'daki "mbirol" , "*****", "testereci", "kocausta", v.s gibi, nick isimli kişilerin yazılarından çok faydalandım.Konuya girdikçe; olayın karmaşık bir hâl aldığını ve çok yönlü bir boyut kazandığını gördüm.
Bununla birlikte; EER ve COP 'ları öğrenip, SEER ve SCOP engellerini aştım! Öğrendim ki; kullanılacak klima, mekânın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.Klimaların kapasiteleri iç ve dış sıcaklığa bağlıdır.Bu nedenle,hangi klima kapasitesinin ihtiyaca uygun olduğu tespit edilirken; nominal değer + klimanın kullanılacağı mekân + bu mekânın bulunduğu yerdeki iklim şartlarının, iç ve dış ortamda oluşturduğu sıcaklık değerleri, gibi bazı faktörlerin mutlaka göz önüne alınması gerektiğini anladım.
Yine gördüm ki; şöyle veya böyle, klima şikayetleri bitmiyor! Daha az şikayete konu olanlar, genellikle pahallı ürünler oluyor.
Ben klimayı yaz mevsiminde,azami üç ay süre ile kullanacağım.Mekân 30 m2 civarında olup, yalıtımı çok iyi yapılmıştır.
Lazer ve termal kamera ile yapılan hesaplamalarda; toplam ısı ihtiyacı 1535.68 Watt, toplam soğutma ihtiyacı ise 1378.59 Watt' dır.
Anlaşılacağı üzere; oda, düşük enerji ile ısıtılıp-soğutulabilecek  özelliğe sahiptir.Bu özelliğe göre alınacak klimanın;kısık çalışma şartlarında, soğutmadaki verimlilik oranı iyi olan,inverter özellikli bir makina olması gerektiğini düşündüm.
Klimanın kullanılacağı ortamın özelliği ve enerji ihtiyacı, bu şekilde belirlendikten sonra,marka arayışına başladım.Belirlediğim bazı markaların servislerine gidip,montaj işini yapanları tanımaya çalıştım.Bazılarını gözüm tutmadı!. Bunların hizmet verdiği ürünü listeden çıkardım.Neticede;klimada yaşanan sorunların büyük bir kısmının,bizlere "servislerince" servis edildiği, tecrübe ile sabit idi.
Alacağım klimanın ilk yük devrinden sonra, -odanın özelliği sonucu- daha çok minumum ve nominal değerler arasında çalışacağını düşündüğümden, bu kısık çalışma esnasında, soğutma verimi iyi olan bir makina olması gerekiyordu.
Bu amaçla; fiyat ve performansı orta seviyede olan  şu markalar arasında bir mukayese yaptım.

MITSUBISHI ELECTRİC  ( MSZ-SF35VE )

Nominal değerde soğutma kapasitesi ...................>  11942 BTU/h ( 3.5 kW )
Nominal soğutmada toplam tüketim .....................>   1.080 kW
EER  ...............................................................>   3.24
SEER  ..............................................................>   7.2
Sezonsal enerji sınıfı  .........................................>   A ++
Minumumdaki EER değeri  ...................................>   Minumum çalışma esnasında tüketilen enerji miktarı
                                                                           açıklanmadığından hesaplanamadı.                                    
Fiyatı  ..............................................................>  3.290- TL.

AIRFEL  ( AS12-0940/INV )

Nom. değ. so. ka.  ..............................................>  12000 BTU/h  ( 3.52 kW )
Nom. soğ. top. tüketim ........................................>  1.1 kW
EER   ................................................................>   3.21
SEER  ...............................................................>    ? (Belirtilmemiş)
Se. enerji sınıfı....................................................>   A
Minumumdaki EER değeri ......................................>   2.68  (0.59kw : 0.22kw)
Fiyatı  ................................................................>   1700- TL.

MITSUBISHI HEAVY    ( SRK 35ZMP-S )

Nom. değ. so. ka. .................................................>   11942 BTU/h  ( 3.5 kW )
Nom. soğ. top. tüketim ..........................................>   0.99 kW
EER  ...................................................................>   3.22
SEER  .................................................................>   6.15
Se.enerji sınıfı ......................................................>   A ++
Minumumdaki EER değeri  ......................................>   3.86  ( 0.89kw : 0.23kw )
Fiyatı  .................................................................>   2.200- TL. (2015 yılı Ocak ayı kampanyalı fiyatı)

MIDEA OPTİMUM SERİSİ   ( MSRI-12HRDN1 )

Nom. değ. so. ka. .................................................>   12000 BTU/h  ( 3.5 kW )
Nom. soğ. top. tüketim ..........................................>   1.095 kW
EER  ...................................................................>   3.21
SEER  ..................................................................>   ? (Belirtilmemiş)
Se. enerji sınıfı ......................................................>   A
Minumumdaki EER değeri ........................................>   3.33  ( 0.70kw : 0.210kw )
Fiyatı  ..................................................................>   1700- TL.

CARRİER    ( 53UQV 035H )

Nom. değ.so.ka.  ...................................................>   11942 BTU/h  ( 3.5 kW )
Nom. soğ. top. tüketim ...........................................>   1.09 kW
EER  ....................................................................>   3.21
SEER  ..................................................................>   6.10
Se. enerji sınıfı ......................................................>  A ++
Minumumdaki EER değeri ........................................>   4.23  ( 1.1kw : 0.26kw )
Minumumdaki COP değeri  .......................................>   5
Fiyatı....................................................................>    2400- TL.


TOSHİBA    ( RAS-13KVR-TR )

Bu klimanın özellikleri, CAARİER'in  yukarıdaki modeline çok yakın olduğundan ayrıca belirtilmemiştir.Fiyatı 3.500- TL. civarındadır.

Not: Belirtilen fiyatlar,2015 yılı Ocak ayına ait ortalama bedellerdir.

Yukarıdaki mukayeseler sonucu; maksimum değerlerde bir süre çalıştıktan sonra,minumum ile nominal kapasite değerleri arasında çalışırken soğutmada iyi bir enerji verimliliği olan CARRİER'i tercih ettim. Gerek diğer özellikleri,gerekse,F/P açısından bana en uygun klima bu gibi göründü.Şüphesiz bu ürünü seçimimde; "..uygun bir zamanda, istediğim şekilde montaj yapacağı.." sözünü veren, servisin de büyük etkisi oldu.Klimayı aldım.İnşallah yine yanlış bir iş yamamışızdır!.Şimdi,montaj için uygun bir zaman bekliyoruz.Nasıl olsa acelemiz yok..
Kısaca; macera henüz bitmedi!.

S a y g ı l a r ı m l a
                                                       

#2
(05/01/2015, 05:51)ilo53 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: -  B İ R   K L İ M A   M A C E R A S I  -

Bu macera yaklaşık 15 sene önce başladı.O zamanlar; kat kaloriferi aldığım bir ticarethaneden, bir adet de ...........marka, duvar tipi klima almış idim.Müessesenin sahibi;yüksek tahsil yapmış,eğitimli bir kimse idi.Montaj işlemini sorduğumda:
-"Abi, bizim servisimiz var,merak etme ,biz hallederiz" dedi.Biz de
-"Tamam" dedik.
Ne var yani! Siz böyle bir söze,güvensizlik gösterir miydiniz? Neticede;şahsın kimliğinin başında,"Yüksek Makinâ Mühendisi" yazıyor.Kendisinden daha önce, üç kat kaloriferi ile birlikte gerekli olan diğer parçaları almışım,iyi-kötü bir muhabbetimiz de olmuş..Böyle bir zat-ı muhtereme nasıl güvenilmez!?.
O tarihlerde henüz emekli olmamışım,işlerin peşinde koşuşturup duruyorum.Randevu alıp,bir eleman gönderdiler.Zayıf yapılı biri gelip,montaja başladı..Ancak biraz sonra gerilmeye başladım.Adamın getirdiği matkap,duvarı delemiyor! Klima malzemelerini kutulardan çıkartırken itina göstermiyor.Tornavidayı tutması dahi acemice.Neyse, kendi matkabımızı verdik,zorla duvarları deldi.İç ve dış üniteleri taktı,havşa açarak boruları birleştirdi.Sistemi çalıştırıp gitti,ama dertler meğer daha yeni başlamış,nereden bilebilirim.!
Kısa bir süre sonra,sistem randımanlı çalışmamaya başladı.Patrona söyledim,adam yeniden geldi,sitemin orasını burasını kurcalamaya başladı.Sonunda; kafamın tası attı.
Biraz sıkıştırınca; "firmada çalışan biri olduğunu,teknik eleman olmadığını,her işe gönderildiğini" söyledi.Birden yüzümün alev,alev yanmaya başladığını hissettim.Tabii ki,kovaladık gitti.Aslında şanslı imiş! on yaş daha genç halimize denk gelse,"verirdik sırtına odunu".(Kulakları çınlasın,üstad "Albani" nin bu ifadesine bayılıyorum.) Gerçi zavallının bir suçu yoktu,göndermişler o da gelmiş idi.Ama benim de bir suçum yoktu.O gitmiş günahlarından kurtulmuş, benim çilem ise henüz devam ediyordu
Evimin karşısında,klimayı ürettiren kuruluşun bir servisi vardı.Rica ettim sahibi bizzat geldi.
-"Abi, onlar korsan çalışır yetkili servis değildir" dedi.Canım daha da sıkıldı.
-"Vakumlama yaptılar mı?" diye sordu.
-"O da nedir?" dedim.
İşte ,"VAKUMLAMA" denilen olayla ilk tanışmam,böyle nahoş bir ortamda olmuştur.
Vakumlama; tabii ki,yapılmamış idi.Doğru dürüst matkabı olmayanın vakum aleti nereden olacaktı!
Servisçe yapılan kontrolde,rekordan gaz kaçtığı tespit edilip,rekorlar sıkıldı.Vakumlama yapılıp gaz ilâve edildi.
Takriben bir hafta sonra,klima yeniden arıza yaptı.Servis bu defa "kartın bozulduğunu,bu modele ait kartların voltaj oynamalarına karşı çok hassas olduğunu,benzer olaylar nedeniyle, firmanın kartları değiştirdiğini,bunu da yenisi ile değiştireceklerini " söyledi.Artık bu iş, kabak tadı vermeye başlamıştı.Şüphesiz ,bu teklifi kabul edemezdim.Kendi kendime bir belâ kuyusuna girmiştim ve buradan sağ-salim hemen çıkmam gerekiyordu.Zaman; sulh değil, savaş zamanı idi!.
Hemen ürünün,sahibi kuruluşun bölge müdürlüğüne gittim.Bölge sorumlusu olan, mühendis titr-indeki bir zat ile gayet ikna edici bir konuşmada bulundum.Sözlerime öncelikle ve kesinlikle; " ayıplı malı derhal geri alıp, paramı iade etmelerini,mal değişikliği istemediğimi" belirterek başladım.Daha sonra sözlerime, "Otuz yıllık hukukçu geçmişim ile sizi hukuken şöyle yaparım,şöyle yapmam yeterli olmaz ise, böyle de yaparım" diyerek devam ettim.Konuşma tarzım gayet ikna edici bulunmuş olacak ki,bir hafta sonra klimayı söküp götürdüler ve paramı da iade ettiler.Bir belâdan böylece kurtulmuş ve artık rahatlamıştım.
Ancak bundan sonra,bende bir "klima" fobisi oluştu! Nerede o sözcüğü duysam,yalan makinasına giren birisi gibi, kalbim hızlanmaya başlıyordu.
Yıllar böyle geçti. 2014 yılına kadar iyi-kötü idare ettik. 2014 yılı- özellikle de temmuz ayı - beni perişan etti!
O günlerde,Şeyh Galip'in dediği gibi adeta;
"Afitâb-ı Temmuz giyup, şule-i cihansûz içtük". (Temmuz Güneş'ini giyip,cihanı yakan ateşi içtik."
Velhasıl,bütün korkularımı yenip,artık bir klima almaya ve  2015 yazını bu defa,-eğer yaşar isek- tedbirli karşılamaya karar verdim.Bu fikri kabullenmek için verdiğim psikolojik mücadele,inanın uçak korkunu yenmek için gösterdiğim gayretten  az değildi.

                                                          -  D E V A M   E D E C E K -

Valla üstad gerçektende maceran klima fobisi yaratır cinsten

#3
(05/01/2015, 21:03)XASİF Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(05/01/2015, 05:51)ilo53 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: -  B İ R   K L İ M A   M A C E R A S I  -

Bu macera yaklaşık 15 sene önce başladı.O zamanlar; kat kaloriferi aldığım bir ticarethaneden, bir adet de ...........marka, duvar tipi klima almış idim.Müessesenin sahibi;yüksek tahsil yapmış,eğitimli bir kimse idi.Montaj işlemini sorduğumda:
-"Abi, bizim servisimiz var,merak etme ,biz hallederiz" dedi.Biz de
-"Tamam" dedik.
Ne var yani! Siz böyle bir söze,güvensizlik gösterir miydiniz? Neticede;şahsın kimliğinin başında,"Yüksek Makinâ Mühendisi" yazıyor.Kendisinden daha önce, üç kat kaloriferi ile birlikte gerekli olan diğer parçaları almışım,iyi-kötü bir muhabbetimiz de olmuş..Böyle bir zat-ı muhtereme nasıl güvenilmez!?.
O tarihlerde henüz emekli olmamışım,işlerin peşinde koşuşturup duruyorum.Randevu alıp,bir eleman gönderdiler.Zayıf yapılı biri gelip,montaja başladı..Ancak biraz sonra gerilmeye başladım.Adamın getirdiği matkap,duvarı delemiyor! Klima malzemelerini kutulardan çıkartırken itina göstermiyor.Tornavidayı tutması dahi acemice.Neyse, kendi matkabımızı verdik,zorla duvarları deldi.İç ve dış üniteleri taktı,havşa açarak boruları birleştirdi.Sistemi çalıştırıp gitti,ama dertler meğer daha yeni başlamış,nereden bilebilirim.!
Kısa bir süre sonra,sistem randımanlı çalışmamaya başladı.Patrona söyledim,adam yeniden geldi,sitemin orasını burasını kurcalamaya başladı.Sonunda; kafamın tası attı.
Biraz sıkıştırınca; "firmada çalışan biri olduğunu,teknik eleman olmadığını,her işe gönderildiğini" söyledi.Birden yüzümün alev,alev yanmaya başladığını hissettim.Tabii ki,kovaladık gitti.Aslında şanslı imiş! on yaş daha genç halimize denk gelse,"verirdik sırtına odunu".(Kulakları çınlasın,üstad "Albani" nin bu ifadesine bayılıyorum.) Gerçi zavallının bir suçu yoktu,göndermişler o da gelmiş idi.Ama benim de bir suçum yoktu.O gitmiş günahlarından kurtulmuş, benim çilem ise henüz devam ediyordu
Evimin karşısında,klimayı ürettiren kuruluşun bir servisi vardı.Rica ettim sahibi bizzat geldi.
-"Abi, onlar korsan çalışır yetkili servis değildir" dedi.Canım daha da sıkıldı.
-"Vakumlama yaptılar mı?" diye sordu.
-"O da nedir?" dedim.
İşte ,"VAKUMLAMA" denilen olayla ilk tanışmam,böyle nahoş bir ortamda olmuştur.
Vakumlama; tabii ki,yapılmamış idi.Doğru dürüst matkabı olmayanın vakum aleti nereden olacaktı!
Servisçe yapılan kontrolde,rekordan gaz kaçtığı tespit edilip,rekorlar sıkıldı.Vakumlama yapılıp gaz ilâve edildi.
Takriben bir hafta sonra,klima yeniden arıza yaptı.Servis bu defa "kartın bozulduğunu,bu modele ait kartların voltaj oynamalarına karşı çok hassas olduğunu,benzer olaylar nedeniyle, firmanın kartları değiştirdiğini,bunu da yenisi ile değiştireceklerini " söyledi.Artık bu iş, kabak tadı vermeye başlamıştı.Şüphesiz ,bu teklifi kabul edemezdim.Kendi kendime bir belâ kuyusuna girmiştim ve buradan sağ-salim hemen çıkmam gerekiyordu.Zaman; sulh değil, savaş zamanı idi!.
Hemen ürünün,sahibi kuruluşun bölge müdürlüğüne gittim.Bölge sorumlusu olan, mühendis titr-indeki bir zat ile gayet ikna edici bir konuşmada bulundum.Sözlerime öncelikle ve kesinlikle; " ayıplı malı derhal geri alıp, paramı iade etmelerini,mal değişikliği istemediğimi" belirterek başladım.Daha sonra sözlerime, "Otuz yıllık hukukçu geçmişim ile sizi hukuken şöyle yaparım,şöyle yapmam yeterli olmaz ise, böyle de yaparım" diyerek devam ettim.Konuşma tarzım gayet ikna edici bulunmuş olacak ki,bir hafta sonra klimayı söküp götürdüler ve paramı da iade ettiler.Bir belâdan böylece kurtulmuş ve artık rahatlamıştım.
Ancak bundan sonra,bende bir "klima" fobisi oluştu! Nerede o sözcüğü duysam,yalan makinasına giren birisi gibi, kalbim hızlanmaya başlıyordu.
Yıllar böyle geçti. 2014 yılına kadar iyi-kötü idare ettik. 2014 yılı- özellikle de temmuz ayı - beni perişan etti!
O günlerde,Şeyh Galip'in dediği gibi adeta;
"Afitâb-ı Temmuz giyup, şule-i cihansûz içtük". (Temmuz Güneş'ini giyip,cihanı yakan ateşi içtik."
Velhasıl,bütün korkularımı yenip,artık bir klima almaya ve  2015 yazını bu defa,-eğer yaşar isek- tedbirli karşılamaya karar verdim.Bu fikri kabullenmek için verdiğim psikolojik mücadele,inanın uçak korkunu yenmek için gösterdiğim gayretten  az değildi.

                                                          -  D E V A M   E D E C E K -

Valla üstad gerçektende maceran klima fobisi yaratır cinsten

Hocam maceraya atıldığınız baştan belli.Kalorifer işi yapandan klima alarak zaten maceraya kendiniz atılmışsınız.Yaşananlar gayet normal malesef ki.Hele ki 15 sene öncesi klima işi of...offff

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
Sayın "*****",

"BİR KLİMA MACERASI" konu başlıklı, yazımın devamını yazarak altına ilave ettim.Klima hakkında edindiğimiz bilgilerle bir takım yorumlar yaparak bir sonuca vardık ve bir marka tercihinde bulunduk.
Mizahi bir dille anlatmaya çalıştığımız konu hakkında, yorum ve tercih hataları yapmış olabiliriz.Siz,yorumlarımızda yapılan yanlışlıkları ve tercih hatalarını belirtir misiniz? Böylece; başkalarının benzer hataları önlenmiş olur.Zaten bu forumun amaçlarından biri de bu değil midir?
Sayın "mbirol", bu konudaki ricamızı cevaplamadı!?..Siz ne dersiniz?

S a y g ı l a r ı m l a.

#5
(07/01/2015, 20:29)ilo53 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Sayın  "*****",

"BİR KLİMA MACERASI" konu başlıklı, yazımın devamını yazarak altına ilave ettim.Klima hakkında edindiğimiz bilgilerle bir takım yorumlar yaparak bir sonuca vardık ve bir marka tercihinde bulunduk.
Mizahi bir dille anlatmaya çalıştığımız konu hakkında, yorum ve tercih hataları yapmış olabiliriz.Siz,yorumlarımızda yapılan yanlışlıkları ve tercih hatalarını belirtir misiniz? Böylece; başkalarının benzer hataları önlenmiş olur.Zaten bu forumun amaçlarından biri de bu değil midir?
Sayın "mbirol", bu konudaki ricamızı cevaplamadı!?..Siz ne dersiniz?

S a y g ı l a r ı m l a.

öncelikle hayırlı olsun. yazı yeni daha görmemişte olabilir mbirol usta cevaplardı canım yoksa. ama ben söyliyeym size sn hocam diyeceği şu olacak 2. bir hata etmişsiniz diyecek kusura bakmazsanız, önce ben işleyeyim o cürümü kusur sayarsanızSmile

hocam carrier klimalarda dış ve iç ünite ses sorunları olabiliyor. benden tavsiye isteyenlere son 2 yıldır artık bu durumu belirtiyorum. (dhde az başımız ağrımadı bu yönde sağolsun birde ortalık karıştıranlar vardı markaya ve çeşitli durumlara dayalı.) sorun çıkmayanına denk gelirseniz bence güzel klimadır. ısıtırda soğuturda firma olarakta alarko sağlam firmadır bende alrko emeklisiyim. ''tabi unutmadan ille sorun çıkacak diye bir kuralda yok. firma bu makineleri ithal ediyor zaman zaman bu tür hatalar olmasıda normal. belkide düzeltilmiştir yeni gelen seriler. ''

ama ben almam bu durumları yaşamamak için. carrieri bırakın skvr bile almam çünkü hepsinde bu sorunlar çıkabiliyor. bu yazıyı yazdığım için Zart Forum de olsam gene laf yerdim.

izin verin sertleşeyim biraz, okumuşsunuzdur oraları. kendini yahudi sanan bir şahıs bu klimalarda sorun oldumu köylüye sorun o alarko çalışanı diyordu beni bu şekilde lanse etti. oysaki benim klimayla alakam yoktu. farklı bi bölümdeydim. klima bölümünde olsamda alarko tutupta bana demezdi neden yazdın vs firma olarak kesinlikle yapıcı bir firmadır. (öyle olmasaydı sizin klima bile iade alınmazdı düşünürseniz.) öyleyken bir çok kişiye yardımcı oldum. ama ben yorum yazdımmı birde fırça yiyordum alarkoda ezilmişsin vs cehaletine giriliyordu.

e öyleyse neden üstüme adam salınıyor peki ..forumun meleğimi olacaksın. birde ürününde hata olan kişilere hakaretler. alarkoda bir gün bile barındırlmayacak davranışlar. ama tabi iki lafı bir aray güzel getiren adamlara inanılır hala tavsiyesi önde tutulur ayrı mesele üstünüze alınmayın. daima ucuz olandan yana kayar insanın tercihi... para olsada böyledir bu durum. e tabi ***** burada bile ME tavsiye ediyor daikin tavsiye ediyor. üstelikte ***** bu adam düz ***** okuması yazması zayıf iki kelimeyi bir araya zor getiriyor. (ama tabi bilinmiyorki ben recep ivediklikten memnunum Big Grin )

neyse şunada değineyim mbirol antisemitistti... bense bu sözleri şaka olarak alıyordum meğer gerçekmiş. kimsede benim kadar alarko savunucusu olamaz. alarkoda benim dinime karışılsaydı bir dk durmazdım. bunlarda bilindiği halde. en sonunda ip koptu. özel yazılar vs çıkar için taşınmaya başladı vs. hemde çok basit bir çıkar için. tabi yanısıra diğer sürüngenlerde olaydan sevinerek pay çıkarmaya başladılar.

vs vs hocam umarım anlamışsınızdır ben lafı uzatsamda, benim tercihim olmazdı carrier. bu yazıyı okuyan ilgili sülükte alsın atsın alarko merkeze. ama bana demeyin bunları neden yazdınız gereklimiydi diye. evet gerekliydi derim.

#6
Sayın "*****",

Cevabınıza teşekkür ederim.Demek ki, bir olayı fazla incelemek bazen işe yaramıyor,tersine akıl karıştırıyor.Karadeniz'linin idamı öncesi,son arzusu sorulduğunda "..Aha bu başıma gelenler bana ders olsun daa..." demesi gibi,bizim başımızdan geçenler de bize ders olmamış!.
Bu markanın ses desibelinin biraz yüksek olduğu,benim de dikkatimi çekmiş idi.Ancak, problem seviyesinde olabileceğini düşünemedim.
Bu durumda; maceranın en heyecanlı kısmı,bundan sonra yaşanacağa benzer!. Bunları dahi, yazarız İnşallah..

S a y g ı l a r ı m l a

#7
Macera devam ediyor ,evet....

Çok merak ediyorum gerçekten de. Neden Carier ,sadece isime ve fiyata takıldığınız bence bir gerçek. Ya arkadaşım Carier diye split klima teknolojisi,fabrikası vs yok ki ,Ha Airfel ,ha rubenis,ha olefini,ha fj terh,vs vs .hepsi sadece marka ,çeşitli fabrikalarda üretilen fason makineler.Neden Arfel değilde Carier. bence paranıza yazık etmişsiniz. Alarko adı mı cazip geldi.Yoksa gaza mı geldiniz.Benim yazılarımı takip ettiğiniz kesin de ,niye carier ,

Burada daha yazmayalım artık.Çünkü yöneticiyiz,taraflı yazıyor derler .hayırlısı olsun demekten başka bir şey gelmez elden.

samsun merkezdesiniz sanırım. Kimden aldınız ürünü internet mi. Samsun da Ömer abimiz vardı ,biraz parayı sever ama işini bilir. Neyse hadi bakalım bekliyoruz hikayenin devamını..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(08/01/2015, 00:45)ilo53 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Sayın "*****",

Cevabınıza teşekkür ederim.Demek ki, bir olayı fazla incelemek bazen işe yaramıyor,tersine akıl karıştırıyor.Karadeniz'linin idamı öncesi,son arzusu sorulduğunda "..Aha bu başıma gelenler bana ders olsun daa..." demesi gibi,bizim başımızdan geçenler de bize ders olmamış!.
Bu markanın ses desibelinin biraz yüksek olduğu,benim de dikkatimi çekmiş idi.Ancak, problem seviyesinde olabileceğini düşünemedim.
Bu durumda; maceranın en heyecanlı kısmı,bundan sonra yaşanacağa benzer!. Bunları dahi, yazarız İnşallah..

S a y g ı l a r ı m l a

hocam Allah büyüktür hele bir kullanın. ben genel manada açıklama yaptım ban soran arkadaşlara durumu açıklıyorum dedim. ille zıngır zıngır ses yapıcak diye bir şart yok. bir ara baya çok geldi o şikayet şuan belkide düzeltmişlerdir. sonuçta firma üretici firmaya bu durumları iletiyordur.

#9
Sayın   "mbirol",

Siz teknik bir elâmansınız.Bu nedenle,affınıza sığınarak aşağıdaki hususları cevaplamanızı istirham ediyorum.Böylece, nerede hata yaptığımı daha iyi anlayacağım.

BİRİNCİ SORU: Yukarıda yaptığım teknik değerlendirmelerde yanlışlık var mı? Soğutma yükü, 1.4 kW civarında olan bir mekanda; Karadeniz'in 25-33 C dereceler arasındaki sıcaklarında - sadece soğutmada - kullanılacak bu klimanın,ilk yükten sonra, daha çok " minumum " ve " nominal " kapasiteler arasında çalışacağını düşünüyorum.Bu tespitimde bir hata var mı?

İKİNCİ SORU : Yukarıda mukayesesini yaptığım ürünler içinde; " minumum " ve " nominal " kapasiteler arasındaki - yani kısıkta - çalışması  esnasında soğutma verimliliği en iyi olan makina bu değil mi?

ÜÇÜNCÜ SORU : Makinaların performans değerleri,odanın ihtiyacına (dolayısı ile benim beklentilerime) göre uygun şekilde değerlendirilme dimi? Cevap "evet,değerlendirilmedi" ise, nerede hata yaptım?

S a y g ı l a r ı m l a.

#10
Sayın "*****",

Üstad, "mbirol" dan bir cevap gelene kadar,yukarıdaki sorularımı siz cevaplayabilir misiniz?

S a y g ı l a r ı m l a.

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: